دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

مرجع دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

  • ۰
  • ۰
پاورپوینت اجرای سازه های بتنی پیش تنیده اعمال نیروهایی به سازه علاوه بربارهایی که سازه برای تحمل آنها طراحی می شودبه منظورافزایش ظرفیت باربری سازه؛یابه عبارتی دیگرایجادیک تنش ثابت به هرنحودلخواه وبه اندازه ی موردنیازدریک عضوبتنی. دراثراین تنش،مقداری ازبارهای مرده وزنده درعضوبتنی،خنثی شده ودرنتیجه مقاومت باربری آن افزایش می یابد.   این تکنولوژی،یکی ازجدیدترین فرم های ساختمان سازی است تعریف سقفهای بتنیدپیش تنیده مفهوم کاربرد عملکرد مزایا معایب الزامات مفهوم پیش تنیدگی تاریخچه معرفی سیستم پیش تنیدگی مقایسه ی بتن پیش تنیده بابتن (آرمه) روش ها کاربردها عمل تصحیح درمحاسبات طراحی سازه مزایای استفاده تصاویر منابع علت پیش تنیده کردن بتن ضعف آن درمقابل تنش های کششی است. مقاومت کششی بتن = ۰/۱مقاومت فشاری میزان بارهای قابل تحمل برای بتن پیش تنیده خیلی بیشترازبتن مسلح است؛چون دراعضای بتن پیش تنیده فشاروجوددارد. اساس طراحی قطعات پیش تنیده،خنثی نمودن تنش ها یامتعادل نمودن بارهااست. دراثرپیش تنیدگی هیچ نیروی محوری ویالنگرخمشی بوجودنمی آید. چون فولاد ازچسبندگی خوبی بابتن برخورداربوده وضریب انبساط حرارتی آن بابتن تقریباًبرابراست ازسازه ی فولادی استفاده می شود. فولاداستفاده شده درسیستم پیش تنیدگی بافولادی که دربتن مسلح استفاده می شودفرق دارد؛این فولادبه قطر۵میلی مترودارای ۱۷/۵تا۱۹تن برسانتی مترمربع می باشد. پاورپوینت اجرای سازه های بتنی پیش تنیده نوشته پاورپوینت اجرای سازه های بتنی پیش تنیده اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد. لطفا از لینک زیر دانلود کنید
  • ۹۶/۰۶/۲۱
  • zakaria jahan