دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

مرجع دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

  • ۰
  • ۰
پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «در دو دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی» بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین سیاست سیاست برابر پولیتیک (Politique) در زبان فرانسه است که خود ماخوذ از ریشه لاتینی politicus و یونانی politikos است و از ریشه یونانی polis (شهر) گرفته شده است. در آن زمان politikos به معنی: (هنر و عمل حکومت در کشور)) به کار می رفت (منظور شهر کشور یا دولت شهرهای یونان است). سیاست در مفهوم خاص، تدابیری است که حکومت ها در اداره ی امور کشور و تعیین شکل و محتوای فعالیت خود اتخاذ می کنند و این تدابیر در دو مجرای داخلی و خارجی معمول می گردد: الف – مجرای داخلی: حکومت ها با اتخاذ تدابیر سنجیده و متناسب با شرایط مادی و معنوی مشخص، امور کشور را اداره می کنند تا اعضاء جامعه به وظایف اجتماعی (به مفهوم عام) خود عمل نمایند. ب-مجرای خارجی: مربوط است به مناسبات حکومت ها با دولت های دیگر که آن را روابط       بین المللی گویند و مبتنی بر قوانین بین المللی است. معمولاً امور سیاسی متناسب با اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و عقیدتی مشترک مردم کشور جریان می یابد. اصطلاح سیاست در امور و پدیده های سیاسی نظیر: نهادهای سیاسی، سازمان های سیاسی، جریان های سیاسی، عقاید سیاسی، مقررات، رسوم و تشریفات سیاسی و روابط سیاسی مصطلح است و علاوه بر آن در سایر امور به معنی ((مشی)) کاربرد دارد مثل: سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی، سیاست کشاورزی، سیاست مالی، سیاست برنامه ریزی، سیاست جمعیتین سیاست اجتماعی، و اقتصاد سیاسی و … در یک جامعه باز و پویا که اعضای آن از دانش و بینش نسبتاً مطلوبی برخوردارند، درجه‌ی سهیم شدن مردم در امور سیاسی کشور بالا است و مشارکت ارادی و آگاهانه انجام می پذیرد. [۱] سیاست در معنای عام سیاست در معنای عام، هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی، ((سیاست)) گفته می شود، چنانکه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوییم. سیاست در معنای خاص: سیاست به معنای خاص، هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله‌ی امور ((سیاسی)) است. بنابراین، هرگاه از ((سیاست))، به معنای خاص، سخن می گوییم، همواره با دولت، یعنی سازمان قدرت در جامعه، که نگهبان نظم موجود یا پیش برنده‌ی آنست, سروکار داریم. امور سیاسی شامل مسائل مربوط به ساخت دولت، ترتیب امور در کشور، رهبری طبقات، مسائل کشاکش بر سر قدرت سیاسی میان حزبها و گروههای با نفوذ و غیره است. سیاست از دیدگاه ریمون آرون ریمون آرون فرانسوی، سیاست را برابر دو واژه‌ی برنامه، نظر و عمل سیاسی و محل تلاقی و برخورد برنامه ها، نظرات و اقدامات سیاسی با صحنه ی سیاست می‌دانست و به نظر او این دو واژه، لازم و ملزوم یکدیگرند, به طوری که اگر صحنه‌ی سیاست مناسب نباشد، نظر و برنامه‌ی سیاسی در عمل، نتیجه بخش نمی‌شود و چنانچه نظر و برنامه‌ی سیاسی سنجیده و موافق شرایط موجود نگردد از استقبال و کارکرد مورد نظر باز می‌ماند. سیاست خا رجی عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است. سیاست خارجی شامل تعیین، اجرا و تامین یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد. سیاست خارجی هم چنین می تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت ها باشد. در نهایت می توان گفت که در مجموع سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. براین مبنا مختصات نظام سیاسی از لحاظ ساختاری و رفتاری می تواند نقش موثری در شیوه تبیین منافع، استراتژی ها و هدف ها ایفاء کند. سیاست خارجی در معنای امروزی آن، همزاد و همراه ((دولت ملی)) است. البته ((سیاست خارجی به قدمت نخستین روابط میان جوامع اولیه است. اما به صورت امروزی آن، از زمان پدیدار شدن نظام دولت های اروپایی در سده هفدهم، وجود داشته است.)) توضیح این که، نظیر دیگر ویژگی‌های دولت ملی، ابتدا ردپای این مقوله را در دولت های مستقل امیرنشین اروپایی باید جست. سیاست خارجی به معنای امروزی، به دنبال حق ((حاکمیت)) دولت ها مطرح می گردد. در شرایط مزبور، به قول مورگنتا: ((سیاست خارجی کشورها در حقیقت ملی نبود، بلکه دودمانی محسوب می‌شد و احساس یگانگی با قدرت و خط مشی‌های فرد پادشاه وجود داشت. اما با قدرت و سیاست‌های یک تجمع مانند ملت, احساس یگانگی نمی‌شد. همان گونه که گوته در زندگینامه خود می‌گوید:((همه ما برای فردریک (کبیر)ابراز احساسات می کردیم، اما به پروس اهمیتی نمی‌دادیم.))[۲] سیاست خارجی از دیدگاه اسلام الف) بخش اول سیاست تاثیر بر سایر ملتها به مشارکت در برقراری نظم و جلوگیری از ظلم به آنان است، چون انسانیت یک وحدت واحدی است و انسان از این نظر که انسان است، خدمت انسان دیگر بر او لازم است بدون نظر به نظامهای حاکم و دولتها. خداوند می فرماید: ((چه می شود که شما در راه خدا و برای نجات مستضعفین مبارزه نمی کنید))[۳] ب)بخش دوم سیاست کوششی در جلوگیری از تاثیر دولتهای خارجی در کشور اسلامی، چون اگر دولت مرکزی در جلوگیری از اثر گذاشتن در کشور دخالت نکند، حکومت خارجی به انواع مختلف در کشور اثر می گذارد[۴] و موجب تضعیف اقتدار کشور و مسلمانان خواهد شد. سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) جوهره سیاست خارجی ایران را تغییر داده ایران با اتخاذ سیاست نه شرقی، نه غربی و نفی اتحاد با بلوک های شرق و غرب راهبرد عدم تعهد را به عنوان جهت گیری سازگار با تجربه تاریخی و بافت فرهنگی ایران در پیش گرفت، و سیاسی مستقل از قدرتهای بزرگ را براساس دوری گزینی همسان اتخاذ کرد. تاکید جمهوری اسلامی به اتخاذ دیپلماسی مستقل و فارغ از وابستگی به قدرتهای استکباری      بی تاثیر از تحولات داخلی ایران نبود. برداشتی اخلاقی از وظایف دولت همزمان با تاکید برخود باوری، خود اتکایی، دستیابی به حاکمیت تام، تحقق فرهنگ استقلالی و نفی خودباختگی و از خود بیگانگی در برابر غرب موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هر مونیک دو ابر قدرت امپریالیستی، تلاش برای برقراری نظام عادلانه بین الملل و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد که به مکتبی شدن سیاست خارجی منجر شد. در این دهه جایگزین کردن مرزهای ایدئولوژیک به جای مرزهای جغرافیایی به عنوان گفتمان مسلط در سیاست خارجی به شمار می آمد. از این رو، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این مقطع را می توان براساس محورهایی از قبیل آرمانخواهی، ایدئولوژی گرایی، عدالت خواهی، به چالشی کشاندن قواعد ناعادلانه نظام بین الملل از جمله حق وکو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ارایه تفسیری فرا ملی با تاکید به امت گرایی، اندیشیدن به مسوولیت های فرامرزی در قبال امت اسلام، پشتیبانی از منافع مستضعفان جهان در مقابل مستکبران، حمایت از نهضت های آزادیبخش، گسترش بیداری اسلامی و ترویج ارزش های انقلاب در جهان اسلام، برقراری نظام عادلانه بین الملل و مبارزه با نظام سلطه جهانی دانست.۱ [۱] – آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ گلشن، انتشارات سهروردی، تهران، ۱۳۶۶، ص ۲۱۳ [۲] -علی بابایی، غلامرضا، پیشین، ص ۳۶۰ [۳] سوره نساء، آیه: ۷۷ [۴] شیرازی، سید محمد، سیاست از دیدگاه اسلام، ج ۱، ترجمه باقر فالی – دکتر عبدالصاحب یادگاری، نشر اندیشه‌های اسلام، قم، ۱۳۶۱٫ ۱ دهشیری، محمدرضا، ((چرخه آرمان گرایی و واقع کرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران)) فصلنامه سیاست خارجی، سال پانزدهمن شا ۲ (تابستان ۱۳۸۰) ایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه   پیشگفتار۱فصل اول (کلیات)۳مقدمه۴بیان مسئله و تعریف آن۴بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع»۵هدف پژوهش۶پرسش اصلی پژوهش۷فرضیه ها۸تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها۸روش تحقیق و گردآوری داده ها۹حدود قلمرو پژوهش۱۰موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق۱۰سازماندهی پژوهش۱۱فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق۱۲سیاست۱۳سیاست در معنای عام۱۴سیاست در معنای خاص۱۴سیاست از دیدگاه ریمون آرون۱۴سیاست خارجی۱۵سیاست خارجی از دیدگاه اسلام۱۶سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب۱۶اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب «از دیدگاه امام خمینی»۱۸سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران۱۸اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی۲۰اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای۲۲اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش۲۲اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین۲۳دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل۲۴سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی۲۴تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی۲۶سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی۲۶تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی۲۷فصل سوم – بخش اول۲۹تاریخچه فلسطین۳۰قدمت فلسطین۳۰مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیست۳۱کنگره استعماری ۱۹۰۷۳۳جنگ جهانی اول۳۶قیمومیت انگلیس بر فلسطین۳۷جنبش اعراب و سرکوب انگلیس۳۸کمیته فلسطین و طرح تقسیم۴۰قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی۴۱اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب۴۳فصل سوم – بخش دوم۴۶انگیزه ها و اهداف۴۷اهداف۴۷اساس نامه یا میثاق نامه حماس۴۸روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک۵۰وجوب جهان برای آزادی فلسطین۵۷همبستگی اجتماعی حماس۵۸جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس۶۰حمایت های حماس۶۳طرح حماس برای اتحاد گروه ها۶۳مساله اسراء هدف حماس۶۴رد راه حل های سازش با صهیونیسم۶۷آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه»۶۸مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس۶۹نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل»۷۳عدم ادغام حماس و دولت خودگردان۷۴فصل سوم – بخش سوم۷۶مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین۷۷تشکیلات خودگردان و مواضع حماس۷۹مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل۸۰اقتدار حماس، انزوای عرفات۸۳از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین)۸۴توطئه نقشه راه۸۵جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس۸۶کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی»۹۱فصل چهارم – بخش اولجهاد اسلامی فلسطین۹۳از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام۹۴قیام عزالدین قسام۹۴اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی۹۶زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی۹۷تأسیس جنبش جهاد اسلامی۹۸رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی۱۰۱فعالیت های جنبش جهاد اسلامی۱۰۴جهاد مصلحانه۱۰۶فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی۱۰۷تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس۱۱۰مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح۱۱۲فصل چهارم – بخش دومجهاد اسلامی و گروههای فلسطین۱۱۵جهاد اسلامی فلسطین و حماس۱۱۶جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین۱۱۷جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش۱۱۸اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین۱۱۹شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی۱۲۱فصل چهارم – بخش سومانتفاضه۱۲۳انتفاضه معنی و مفهوم۱۲۴انتفاضه فلسطین۱۲۵علل انتفاضه۱۲۶واقعیت های انتفاضه از زبان آمار۱۲۸اهداف انتفاضه۱۲۹انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه۱۳۰نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان۱۳۲نقش جهاد اسلامی در انتفاضه ۱۹۸۷۱۳۵انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل۱۴۰انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس۱۴۵انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری۱۴۶فصل پنجم – بخش اولتاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس۱۴۷تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران۱۴۸بازتاب انقلاب اسلامی ایران «شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین»۱۵۰پیروزی حزب ا… الگوی مبارزات فلسطین۱۵۲ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی۱۵۳ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین۱۵۶انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب
  • ۹۶/۰۸/۲۲
  • zakaria jahan