دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

مرجع دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد و پایان نامه

  • ۰
  • ۰
پایان نامه مقاله تحقیقی در مورد بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار فصل اول مقدمه: ۱-۱-اصول کلی رادار و عملکرد آن رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدفها به کار می رود. این دستگاه بر اساس یک شکل موج خاص به طرف هدف برای مثال یک موج سینوسی با مدولاسیون پالسی(Pulse- Modulated) و تجزیه وتحلیل بازتاب (Echo) آن عمل می کند. رادار به منظور توسعه توانایی حسی‏های چندگانه انسانی برای مشاهده محیط اطراف مخصوصاً حس بصری به کار گرفته شده است. ارزش رادار در این نیست که جایگزین چشم شود بلکه ارزش آن در عملیاتی است که با چشم نمی توان انجام داد. رادار نمی تواند جزئیات را مثل چشم مورد بررسی قرار دهد و یا رنگ اجسام را با دقتی که چشم دارد تشخیص داد بلکه با رادار می توان درون محیطی را که برای چشم غیر قابل نفوذ است دید مثل تاریکی، باران، مه، برف و غبار و غیره. مهمترین مزیت رادار، توانایی آن در تعیین فاصله یا حدود هدف می باشد. یک رادار ساده شامل آنتن فرستنده، آنتن گیرنده و عنصر آشکارساز انرژی یا گیرنده می‏باشد. آنتن فرستنده پرتوهای الکترومغناطیسی تولید شده توسط نوسانگر (Oscillator) را منتشر می کند. بخشی از سیگنال ارسالی (رفت) به هدف خورده و در جهات مختلف منعکس می گردد. برای رادار انرژی برگشتی در خلاف جهت ارسال مهم است.   آنتن  گیرنده انرژی برگشتی را دریافت و به گیرنده می دهد. در گیرنده بر روی انرژی برگشتی عملیاتی، برای تشخیص وجود هدف و تعیین فاصله و سرعت نسبی آن، انجام می‌شود. فاصله آنتن تا هدف با اندازه گیری زمان رفت و برگشت سیگنال رادار معین می‌شود. تشخیص جهت، یا موقعیت زاویه ای هدف توسط جهت دریافت موج برگتشی از هدف امکان پذیر است. روش معمول بری مشخص کردن جهت هدف، به کار بردن آنتن با شعاع تشعشعی باریک می باشد. اگر هدف نسبت به رادار دارای سرعت نسبی باشد، تغییر فرکانس حامل موج برگشتی (اثر دوپلر) (Doppler) معیاری از این سرعت نسبی (شعاعی) میباشد که ممکن است برای تشخیص اهداف متحرک از اهداف ساکن به کار برود.در رادارهایی که بطور پیوسته هدف را ردیابی می کنند، سرعت تغییر محل هدف نیز بطور پیوسته آشکار می‌شود. نام رادار برای تاکید روی آزمایشهای اولیه دستگاهی که آشکارسازی وجود هدف و تعیین فاصله آن را انجام می داده بکار رفته است. کلمه رادار (RADAR) اختصاری از کلمات: Radio Detection And Ranging است، چرا که رادار در ابتدا به عنوان وسیله ای برای هشدار نزدیک شدن هواپیمای دشمن به کار می رفت و ضدهوائی را در جهت مورد نظر می گرداند. اگر چه امروزه توسط رادارهای جدید و با طراحی خوب اطلاعات بیشتری از هدف، علاوه بر فاصله آن بدست می آید، ولی تعیین فاصله هدف (تا فرستنده) هنوز یکی از مهمترین وظایف رادار می باشد. به نظر می رسد که هیچ تکنیک دیگری به خوبی و به سرعت رادار قادر به اندازه گیری این فاصله نیست. معمولترین شکل موج در رادارها یک قطار از پالسهای باریک مستطیلی است که موج حامل سینوسی را مدوله می کند. فاصله هدف با اندازه گیری زمان رفت و برگشت یک پالس، TR به دست می آید. از آنجا که امواج الکترومغناطیسی با سرعت نور در فضا منتشر می شوند. پس این فاصله، R، برابر است با: به محض ارسال یک پالس توسط رادار، بایستی قبل از ارسال پالس بعدی یک مدت زمان کافی بگذرد تا همه سیگنالهای انعکاسی دریافت  و تشخیص داده شوند. بنابراین سرعت ارسال پالسها توسط دورترین فاصله‏ای که انتظار می رود هدف در آن فاصله باشد تعیین می گردد. اگر تواتر تکرار پالسها (Pulse Repetiton Frequency) خیلی بالا باشد، ممکن است سیگنالهای برگشتی از بعضی اهداف پس از ارسال پالس بعدی به گیرنده برسند و ابهام در اندازه گیری فاصله ایجاد گردد. انعکاسهایی که پس از ارسال پالس بعدی دریافت می شوند را اصطلاحاً انعکاسهای مربوط به پریود دوم (Second-Time-Around) گویند چنین انعکاسی در صورتی که به عنوان انعکاس مربوط به دومین پریود شناخته نشود ممکن است فاصله راداری خیلی کمتری را نسبت به مقدار واقعی نشان بدهد. حداکثر فاصله ای که پس از آن اهداف به صورت انعکاسهای مربوط به پریود دوم ظاهر می گردند را حداکثر فاصله بدون ابهام (Maximum Unambiguous Range) گویند و برابر است با: که در آن=تواتر تکرار پالس بر حسب هرتز می باشد. در شکل زیر حداکثر فاصله بدون ابهام بر حسب تواتر تکرار پالس رسم شده است.     «فهرست مطالب» صفحهعنوانچکیده۱ فصل اول: لامپ‌های با میدان متقاطع مایکروویوی (Cross field) ۲ مقدمه ۳۱- اسیلاتورهای مگنترون ۴۱-۱- مگنترون‌های استوانه‌ای۶۲-۱- مگنترون کواکسیالی۸۳-۱- مگنترون با قابلیت تنظیم ولتاژ۱۰۴-۱- مگنترون کواکسیالی معکوس۱۱۵-۱- مگنترون کواکسیالی Frequency – Agile۱۳۶-۱- VANE AND STARP۱۵۷-۱- Ruising Sun۱۶۸-۱- injection- Locked ۱۶۹-۱- مگنترون Beacom  ۱۷۲- CFA (Cross Field Ampilifier)۲۰۱-۲- اصول عملکرد۲۵ فصل دوم: لامپ‌های با پرتو خطی (O- Type) ۲۶مقدمه۲۶۱- کلایسترون‌ها۲۸۱-۱- تقویت‌کننده کلایسترون چند حفره‌ای (Multi Cavity)۲۹۲-۱- کلایسترون‌های چندپرتوی  (MBK)۲۹۱-۲-۱- کلایسترون چند پرتوی گیگاواتی (GMBK)۳۰۲- لامپ موج رونده (TWT)۳۱۱-۲- تاریخچة TWT۳۳۲-۲- اجزای یک TWT۳۵۳-۲- اساس عملکرد TWT۳۷۴-۲- کنترل پرتو۳۸۵-۲- تغییر در ساختار موج آهسته۳۹۶-۲- لامپ‌های TWT Couped Cavity ۴۰۱-۶-۲- توصیف فیزیکی۴۱۲-۶-۲- اصول کار TWT Couped Cavity۴۳۳-۶-۲- تولید TWT Couped Cavity های جدید۴۷۷-۲- لامپ‌های Helix TWT۵۶۸-۲- TWT های پرقدرت۶۰ ۳- گایروترون‌های پالس طولانی و CW۶۱۱-۳- پیشرفت‌های اخیر در تقویت‌کننده‌های گایروکلاسترون موج میلیمتری در NRL۶۲۲-۳- WARLOC رادار جدید پرقدرت ghz 94  چکیـده:   این مقاله تحقیقی در مورد بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهنای باند، قدرت، بهره ، راندمان و غیره می‌باشد.    در فصل اول با مطالعه روی لامپ‌های با میدان متقاطع (M- Type) و توصیف انواع آن پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را ارئه نموده است.   در فصل دوم به بررسی لامپ‌های با پرتو خطی (O-Type) و انواع مختلف آن و بررسی عمکرد تک‌تک آنها و آخرین تکنولوژی روز جهان پرداخته شده است. پایان نامه مقاله تحقیقی در مورد بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار نوشته پایان نامه مقاله تحقیقی در مورد بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد. لطفا از لینک زیر دانلود کنید
  • ۹۶/۰۸/۲۲
  • zakaria jahan